Jagiellonian University Repository

Sakrament pokuty i jego obrazowanie w sztuce zachodnioruskiej w XVII–XVIII wieku : przyczynek do badań nad okcydentalizacją i latynizacją kultury cerkiewnej

pcg.skipToMenu

Sakrament pokuty i jego obrazowanie w sztuce zachodnioruskiej w XVII–XVIII wieku : przyczynek do badań nad okcydentalizacją i latynizacją kultury cerkiewnej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych