Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ochrona formatów telewizyjnych na gruncie regulacji praw własności intelektualnej

Ochrona formatów telewizyjnych na gruncie regulacji ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Copyright Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright