Jagiellonian University Repository

Obrzędy chrzcielne i ich obrazowanie w sztuce cerkiewnej w XVI-XVIII w. : przyczynek do badań nad latynizacją kultury ruskiej

pcg.skipToMenu

Obrzędy chrzcielne i ich obrazowanie w sztuce cerkiewnej w XVI-XVIII w. : przyczynek do badań nad latynizacją kultury ruskiej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych