Jagiellonian University Repository

Duchowe podniesienie Ukrainy : apostolska pielgrzymka Jana Pawła II do Kijowa i Lwowa : Chrystus - "Drogą, Prawdą i Życiem" (J. 14, 6)

Duchowe podniesienie Ukrainy : apostolska pielgrzymka ...

Show full item record

dc.contributor.author Mokry, Włodzimierz [SAP11006307] pl
dc.date.accessioned 2018-10-12T15:10:09Z
dc.date.available 2018-10-12T15:10:09Z
dc.date.issued 2001 pl
dc.identifier.isbn 83-915759-1-8 pl
dc.identifier.isbn 978-83-915759-1-8 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/58036
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Duchowe podniesienie Ukrainy : apostolska pielgrzymka Jana Pawła II do Kijowa i Lwowa : Chrystus - "Drogą, Prawdą i Życiem" (J. 14, 6) pl
dc.title.alternative Spiritual upbringing of Ukraine : the apostolic pilgrimage of John Paul II to Kiev and Lviv : Christ - "the Way, the Truth and the Life" (Jn. 14, 6) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 5-40 pl
dc.description.additional Numer 11-12 obejmuje lata 2000-2001. pl
dc.description.number 10-11 pl
dc.title.journal Między Sąsiadami = Мiж Сусiдами = Miž Susidami pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)