Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Divergence preceding island formation among Aegean ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Biologii nie afiliował
Szarowska Magdalena
Hofman Sebastian
Osikowski Artur
Falniowski Andrzej

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Biologii
Szarowska Magdalena
Hofman Sebastian
Osikowski Artur
Falniowski Andrzej

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Biologii
Szarowska Magdalena
Hofman Sebastian
Osikowski Artur
Falniowski Andrzej