Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

"Ut pictura verba..." : zagadnienie unaocznienia w retoryce starożytnej i wczesnonowożytnej

"Ut pictura verba..." : zagadnienie unaocznienia w ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach