Jagiellonian University Repository

Exotics-bearing layer in the Oligocene flysch of the Krosno Beds in the Fore-Dukla zone (Silesian Nappe, Outer Carpathians), Poland

pcg.skipToMenu

Exotics-bearing layer in the Oligocene flysch of the Krosno Beds in the Fore-Dukla zone (Silesian Nappe, Outer Carpathians), Poland

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów
zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa