Jagiellonian University Repository

Du château aux tréteaux, aller et retour : la mélancolie : analyse textuelle de "Capitaine Fracasse" de Théophile Gautier

Du château aux tréteaux, aller et retour : la ...

Show full item record

dc.contributor.author Sosień, Barbara [SAP11005054] pl
dc.date.accessioned 2018-10-11T10:34:27Z
dc.date.available 2018-10-11T10:34:27Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.isbn 978-83-223-2912-1 pl
dc.identifier.issn 1897-3035 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57883
dc.language fre pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Du château aux tréteaux, aller et retour : la mélancolie : analyse textuelle de "Capitaine Fracasse" de Théophile Gautier pl
dc.title.alternative Z zamku na deski teatralne, tam i z powrotem : melancholia : analiza tekstualna powieści "Le Capitaine Fracasse" Théophile’a Gautiera pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 129-145 pl
dc.identifier.weblink http://ejournals.eu/sj/index.php/SLit/article/view/1219/1215 pl
dc.abstract.pl W powieści Théophile’a Gautiera Le Capitaine Fracasse (1863) zamek i teatr decydują o organizacji przestrzeni, w której sytuuje się fabuła utworu. Główny bohater opuszcza swój popadający w ruinę zamek, by wstąpić do trupy wędrownych aktorów i wraz z nimi przemierzać Francję, zanim powróci do rodowej siedziby. Zamek symbolizuje trwałość i niezmienność bytu; teatr, zwłaszcza wędrowny, wydaje się jego przeciwieństwem. Podobnie bohater: jako baron de Sigognac powinien znać swoją pozycję w świecie, jako komediant – może swojego miejsca nieustannie poszukiwać, przyjmując rozmaite role i godząc się na odmiany losu. Analiza sposobu, w jaki Gautier konstruuje świat przedstawiony powieści, a zwłaszcza postać eponimicznego bohatera, pozwala dostrzec niejednoznaczność opozycji: zamek – teatr. Funkcje tych znaków przestrzennych są wobec siebie komplementarne lub nawzajem się wykluczają. Melancholia dostrzegalna jest w zarówno w sferze zamku, jak i w sferze teatru, a dotyczy nie tylko protagonisty, lecz także wielu innych postaci, elementów krajobrazu, architektury, zjawisk atmosferycznych itd. Wyobrażana jest w sposób jawny lub utajony na przestrzeni całego tekstu; wolno uznać, iż Capitaine Fracasse w sposób oryginalny tematyzuje wpisanie melancholii w tkankę powieści. pl
dc.description.volume 4 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1,4 pl
dc.identifier.eissn 2084-3933 pl
dc.title.journal Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-09 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 24 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych