Jagiellonian University Repository

"After such knowledge what forgiveness" : confessional narratives by Kazuo Ishiguro

"After such knowledge what forgiveness" : confessional ...

Show full item record

dc.contributor.author Stamirowska-Sokołowska, Krystyna [SAP11004008] pl
dc.date.accessioned 2018-10-11T10:33:22Z
dc.date.available 2018-10-11T10:33:22Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.isbn 978-83-223-2912-1 pl
dc.identifier.issn 1897-3035 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57882
dc.language eng pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title "After such knowledge what forgiveness" : confessional narratives by Kazuo Ishiguro pl
dc.title.alternative "Po takiej wiedzy, jakie przebaczenie" : konfesyjne narracje Kazuo Ishiguro pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 147-158 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 157-158 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/sj/index.php/SLit/article/view/1220/1216 pl
dc.abstract.pl W konfesyjnych powieściach Kazuo Ishiguro tematyczną dominantę stanowią procesy autoanalizy wynikające z poczucia winy i współwystępujące z nimi mechanizmy zaprzeczania, względnie wypierania. Te wątki rozwijają się na dwu wzajemnie związanych poziomach: na poziomie mimetycznym oraz w sferze symboliczno-etycznej, ukazanej z perspektywy narratora pierwszoosobowego, który porusza się na płaszczyźnie łączącej teraźniejszość i przeszłość, doświadczenie i pamięć oraz fantazję i rzeczywistość. Punktem wyjścia każdej z sześciu narracji jest konkretna, wyraźnie dookreślona sytuacja, której rezultatem jest ujawnienie ukrytej traumy rzucającej cień na teraźniejszość bohatera, a związanej z poczuciem winy czy zaniechania. Artykuł jest propozycją odczytania kolejnych narracji w kategoriach realizmu psychologicznego i traktowania ich jako różnych literackich wersji procesu wymazywania przeszłości, który z jednej strony polega na ustaleniu stopnia odpowiedzialności wobec siebie i innych, a z drugiej na jednoczesnym uwalnianiu się od wyrzutów sumienia. pl
dc.description.volume 4 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.identifier.eissn 2084-3933 pl
dc.title.journal Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-09 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 24 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych