Jagiellonian University Repository

Możliwości rozwoju turystyki i rekreacji na bazie walorów geologicznych, geomorfologicznych i krajobrazowych

pcg.skipToMenu

Możliwości rozwoju turystyki i rekreacji na bazie walorów geologicznych, geomorfologicznych i krajobrazowych

Show full item record

dc.contributor.author Izmaiłow, Bogdana [SAP11006063] pl
dc.contributor.author Degórska, Bożena pl
dc.contributor.author Gradziński, Michał [SAP11015154] pl
dc.contributor.author Gradziński, Ryszard pl
dc.contributor.editor Degórska, Bożena pl
dc.contributor.editor Baścik, Maria [SAP12012081] pl
dc.date.accessioned 2015-04-27T07:57:15Z
dc.date.available 2015-04-27T07:57:15Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-88424-89-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5783
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.title Możliwości rozwoju turystyki i rekreacji na bazie walorów geologicznych, geomorfologicznych i krajobrazowych pl
dc.title.alternative Geological, geomorphological and landscape conditions for tourism and recreation pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.pubinfo Kraków : Urząd Miasta Krakowa pl
dc.pubinfo Warszawa : Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej pl
dc.description.physical 237-244 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.title.container Środowisko przyrodnicze Krakowa : zasoby-ochrona-kształtowanie pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Nauk Geologicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)