Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Możliwości rozwoju turystyki i rekreacji na bazie walorów geologicznych, geomorfologicznych i krajobrazowych

Możliwości rozwoju turystyki i rekreacji na bazie ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Izmaiłow, Bogdana [SAP11006063] pl
dc.contributor.author Degórska, Bożena pl
dc.contributor.author Gradziński, Michał [SAP11015154] pl
dc.contributor.author Gradziński, Ryszard pl
dc.contributor.editor Degórska, Bożena pl
dc.contributor.editor Baścik, Maria [SAP12012081] pl
dc.date.accessioned 2015-04-27T07:57:15Z
dc.date.available 2015-04-27T07:57:15Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-88424-89-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5783
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.title Możliwości rozwoju turystyki i rekreacji na bazie walorów geologicznych, geomorfologicznych i krajobrazowych pl
dc.title.alternative Geological, geomorphological and landscape conditions for tourism and recreation pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.pubinfo Kraków : Urząd Miasta Krakowa pl
dc.pubinfo Warszawa : Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej pl
dc.description.physical 237-244 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.title.container Środowisko przyrodnicze Krakowa : zasoby-ochrona-kształtowanie pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Nauk Geologicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach