Jagiellonian University Repository

Grossular from metamorphosed Devonian carbonate rocks of the Dębnik anticline (S Poland)

pcg.skipToMenu

Grossular from metamorphosed Devonian carbonate rocks of the Dębnik anticline (S Poland)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska