Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Herniation to foramen magnum in the course of cerebellitis in a 4-year-old boy, as shown by CT and MRI : case report

Herniation to foramen magnum in the course of ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa