Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Approximation of Analytic sets with Proper projection by Algebraic sets

Approximation of Analytic sets with Proper projection ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska