Jagiellonian University Repository

Sens dziejów narodowych a struktura tekstu historycznego : o niektórych mechanizmach tekstotwórczych na przykładzie historii Polski

Sens dziejów narodowych a struktura tekstu historycznego ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska