Jagiellonian University Repository

Sposoby komunikowania treści mistycznych w twórczości poetyckiej Karola Wojtyły

pcg.skipToMenu

Sposoby komunikowania treści mistycznych w twórczości poetyckiej Karola Wojtyły

Show full item record

dc.contributor.author Zarębianka, Zofia [SAP11012798] pl
dc.date.accessioned 2018-10-08T11:46:49Z
dc.date.available 2018-10-08T11:46:49Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1230-8943 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57710
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Sposoby komunikowania treści mistycznych w twórczości poetyckiej Karola Wojtyły pl
dc.title.alternative Ways of communicating the mystical content in the poetry of Karol Wojtyla pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 118-123 pl
dc.abstract.pl Przedmiotem artykułu jest przegląd najbardziej charakterystycznych dla jego poezji sposobów uruchamiania przez Wojtyłę znaczeń mistycznych w utworach poetyckich. Szczególną uwagę chcę zwrócić na rolę obrazów przyrody w konstytuowaniu przekazu mistycznego. Obrazy przyrody oraz poszczególne elementy świata natury pełnią w utworach poetyckich Wojtyły dwojaką rolę. W pierwszej warstwie tekstu, na poziomie obrazowym, tworzą liryczną przestrzeń, ukonkretniając sytuację liryczną i miejsce akcji wiersza. W tej dosłownej płaszczyźnie znaczeń są także obrazy przyrody czynnikiem ewokującym nastrój wiersza i modelującym jego przekształcenia. Ważniejsze jednak od konkretów wyobrażeniowych wydaje się wykorzystanie elementów krajobrazu i przyrody do przekazu sensów mistycznych. "Dalekie wybrzeża ciszy" z Pieśni o Bogu ukrytym, sugerują z jednej strony wyobrażenia pejzażowe, z drugiej jednak strony odnoszą się do rzeczywistości wewnętrznej, projektując przestrzeń działania Boga i odsłaniając jego "reguły". Korpus analizowanych tekstów wyznaczą wczesne poematy Wojtyły: Pieśń o Bogu ukrytym oraz Pieśń o blasku wody, a także Tryptyk Rzymski, w którym wskazane mechanizmy komunikowania sensów mistycznych zostają ponownie zastosowane. Przedmiotem zainteresowania - w obrębie rzeczonego tematu - stanie się też rola kolorystyki oraz symboliki światła. pl
dc.subject.pl Karol Wojtyła pl
dc.subject.pl Jan Paweł II pl
dc.subject.en Karol Wojtyła pl
dc.subject.en John Paul II pl
dc.description.volume 19 pl
dc.description.number 1-2 (122-123) pl
dc.description.publication 0,42 pl
dc.title.journal Topos pl
dc.title.volume James Joyce pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)