Jagiellonian University Repository

"Jak Polak z Polakiem" : język, dyskusja, uzgadnianie

pcg.skipToMenu

"Jak Polak z Polakiem" : język, dyskusja, uzgadnianie

Show full item record

dc.contributor.author Rawski, Tomasz pl
dc.date.accessioned 2018-10-08T10:58:06Z
dc.date.available 2018-10-08T10:58:06Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2545-2320 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57691
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title "Jak Polak z Polakiem" : język, dyskusja, uzgadnianie pl
dc.title.alternative "Like Pole and Pole " : language, discussion, meaning negotiation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 58-75 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 74-75 pl
dc.identifier.weblink https://compress.edu.pl/pl/e-wydania/item/jak-polak-z-polakiem-jezyk-dyskusja-uzgadnianie pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia problem dialogu i komunikacji z perspektywy języka i polityki. Autor pokazuje, jaki wpływ na strukturę dyskusji ma język - konkretne słowa. W tym celu patrzy na społeczną dualizację z punktu widzenia języka - podziału na rejestr romantyczny i pozytywistyczny. pl
dc.abstract.en An article show topic of dialogue and communication from language perspective. Author shows impact language od discussion. Therefore author looks at the social division from romanticism and positivism perspective. pl
dc.subject.pl dialog pl
dc.subject.pl język pl
dc.subject.pl poznanie pl
dc.subject.pl społeczeństwo pl
dc.subject.pl romantyzm pl
dc.subject.pl pozytywizm pl
dc.subject.pl dyskusja pl
dc.subject.en dialogue pl
dc.subject.en language pl
dc.subject.en cognition pl
dc.subject.en society pl
dc.subject.en romanticism pl
dc.subject.en positivism pl
dc.subject.en discussion pl
dc.description.number 3 (1) pl
dc.title.journal Com.press pl
dc.title.volume Dialog obywatelski pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-07-10 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa