Jagiellonian University Repository

Studium politologiczne nad informacją i jej kontekstami społeczno-kulturowymi

Studium politologiczne nad informacją i jej kontekstami ...

Show full item record

dc.contributor.author Narożna, Dominika pl
dc.date.accessioned 2018-10-08T10:08:47Z
dc.date.available 2018-10-08T10:08:47Z
dc.date.created 2015 pl
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2545-2320 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57683
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Studium politologiczne nad informacją i jej kontekstami społeczno-kulturowymi pl
dc.title.alternative Political study on information and its socio-cultural contexts pl
dc.type JournalArticle pl
dc.place Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek pl
dc.description.physical 76-80 pl
dc.description.additional Red. publikacji recenzowanej: D. Narożna pl
dc.identifier.weblink https://compress.edu.pl/pl/e-wydania/studium-politologiczne-nad-informacja-i-jej-kontekstami-spoleczno-kulturowymi pl
dc.description.number 2 (1) pl
dc.title.original Informacja i konteksty społeczno-kulturowe : studium politologiczne pl
dc.title.journal Com.press pl
dc.title.volume Media i komunikacja społeczna pl
dc.contributor.reviewer Jeż, Aleksandra pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-08 pl
dc.subtype Review pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa