Jagiellonian University Repository

Product placement w polskich produkcjach w serwisie YouTube jako instrument komunikacji marketingowej

Product placement w polskich produkcjach w serwisie ...

Show full item record

dc.contributor.author Halagiera, Denis pl
dc.date.accessioned 2018-10-08T09:51:16Z
dc.date.available 2018-10-08T09:51:16Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2545-2320 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57681
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Product placement w polskich produkcjach w serwisie YouTube jako instrument komunikacji marketingowej pl
dc.title.alternative Product placement on selected Polish YouTube channels as a tool of marketing communication pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 56-74 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 72-74 pl
dc.identifier.weblink https://compress.edu.pl/pl/e-wydania/product-placement-w-polskich-produkcjach-w-serwisie-youtube-jako-instrument-komunikacji-marketingowej pl
dc.abstract.pl Tematem artykułu jest zjawisko product placementu w serwisie YouTube jako instrumentu komunikacji marketingowej. Główny cel pracy to przybliżenie charakterystyki wybranych sposobów pozycjonowań produktów, usług oraz innych rodzajów identyfikatorów poszczególnych firm, stanowiących nieodłączną część materiałów audiowizualnych, udostępnionych za pomocą wspomnianego serwisu. Podstawą rozważań są wyniki badań dotyczących działalności pięciu polskich twórców, do których należą: SA Wardega, Blowek, reZigiusz, Abstrachuje TV oraz Stuu. W badaniu zastosowano zarówno metodę ilościową (analiza zawartości mediów), jak i jakościową (analiza przyczynowo-skutkowa). Wyniki pozwalają stwierdzić, że zjawisko lokowania produktów jest powszechnie stosowaną metodą reklamy na kanałach YouTube. pl
dc.abstract.en This article explores the phenomenon of product placement on YouTube as a marketing communication tool. The main purpose of the paper is to analyze the characteristics of selected placements of products, services, and other types of companies signs, which are an integral part of audiovisual material available on YouTube. The paper examines a few Polish case studies, namely SA Wardega, Blowek, reZigiusz, Abstrachuje TV, and Stuu. In the research, the author used both a quantitative method (video content analysis) and a qualitative one (causal analysis). Basing on the findings of the study, it was concluded that product placement is a widely used method of promotion on the YouTube. pl
dc.subject.pl reklama pl
dc.subject.pl YouTube pl
dc.subject.pl product placement pl
dc.subject.pl media cyfrowe pl
dc.subject.en advertising pl
dc.subject.en YouTube pl
dc.subject.en product placement pl
dc.subject.en digital media pl
dc.description.number 2 (1) pl
dc.title.journal Com.press pl
dc.title.volume Media i komunikacja społeczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-08 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa