Jagiellonian University Repository

Polityzacja audycji informacyjnych w Polsce na przykładzie "Wiadomości" TVP i "Faktów" TVN

Polityzacja audycji informacyjnych w Polsce na ...

Show full item record

dc.contributor.author Dopierała, Weronika pl
dc.contributor.author Ossowski, Szymon pl
dc.date.accessioned 2018-10-08T09:29:14Z
dc.date.available 2018-10-08T09:29:14Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2545-2320 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57674
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Polityzacja audycji informacyjnych w Polsce na przykładzie "Wiadomości" TVP i "Faktów" TVN pl
dc.title.alternative Politization of news programmes in Poland : the example of "Wiadomości" on TVP and "Fakty" on TVN pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 4-25 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 23-25 pl
dc.identifier.weblink https://compress.edu.pl/pl/e-wydania/polityzacja-audycji-informacyjnych-w-polsce-na-przykladzie-wiadomosci-tvp-i-faktow-tvn pl
dc.abstract.pl W artykule autorzy dokonali analizy zawartości głównych wydań audycji informacyjnych nadawcy publicznego i komercyjnego. Badaniu poddano szesnaście audycji informacyjnych Wiadomości TVP oraz Faktów TVN, w dwóch okresach badawczych: maju (sześć audycji) i czerwcu (dwie audycje) 2014 roku oraz maju (osiem audycji) 2017 roku. Podjęto próbę analizy zawartości mediów pod kątem respektowania zasady pluralizmu, zwracając szczególną uwagę na udział poszczególnych partii politycznych, polityków, tematykę i sposób relacjonowania wydarzeń. Badanie miało pokazać też, jak zmieniła się telewizja w Polsce na przestrzeni ostatnich trzech lat (ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które są wynikiem ostatnich wyborów parlamentarnych i realizacji przez nadawcę publicznego wymogów określonych w art. 21. ustawy o radiofonii i telewizji). pl
dc.abstract.en In the article, the authors analyzed the content of the main news programs broadcasted by the public and commercial media in Poland. The research included sixteen editions of two news programs: Wiadomości on TVP and Fakty on TVN, in two research periods: May 2014 (six editions) and June 2014 (two editions), and May 2017 (eight editions). The content of the media was examined in terms of respecting the principle of pluralism, paying particular attention to the participation of individual political parties and politicians, the subjects covered, and the way of reporting events. The research also aimed at showing how television has changed in Poland over the last three years, with particular emphasis put on changes that are the result of the last parliamentary elections and the public broadcaster's implementation of the requirements set out in the Article 21. of the Broadcasting Act. pl
dc.subject.pl polityzacja mediów pl
dc.subject.pl Polski system medialny pl
dc.subject.pl media publiczne pl
dc.subject.pl media komercyjne pl
dc.subject.pl analiza zawartości mediów pl
dc.subject.en politicization of media pl
dc.subject.en the Polish media system pl
dc.subject.en public media pl
dc.subject.en commercial media pl
dc.subject.en media content analysis pl
dc.description.number 2 (1) pl
dc.title.journal Com.press pl
dc.title.volume Media i komunikacja społeczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-08 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa