Jagiellonian University Repository

Nie-miejsca zbrodni : przestępczość w przestrzeni tranzytowej

pcg.skipToMenu

Nie-miejsca zbrodni : przestępczość w przestrzeni tranzytowej

Show full item record

dc.contributor.author Uhl, Andrzej pl
dc.date.accessioned 2018-10-05T11:31:32Z
dc.date.available 2018-10-05T11:31:32Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2299-2383 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57651
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Nie-miejsca zbrodni : przestępczość w przestrzeni tranzytowej pl
dc.title.alternative Non-place of crime : delinquency in transitonal space pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 211-225 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 224-225 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+spol+21_2_2018#page=211 pl
dc.abstract.pl W artykule rozważona zostaje możliwość zastosowania pojęcia "nie-miejsc", pochodzącego z francuskiej antropologii kulturowej, do lepszego wytłumaczenia i charakterystyki zachowań przestępczych w przestrzeni tranzytowej - na dworcach, lotniskach, w galeriach handlowych. Cechy nie-miejsc, takie jak ich kontraktualność, anonimowość, "udomowienie" części z nich przez osoby z marginesu społecznego, pewnego rodzaju powszechnie odczuwana obcość czy szerokie zastosowanie systemów monitoringu wizyjnego oraz agencji ochrony, wydają się w znacznym stopniu kształtować obraz przestępczości w tej przestrzeni. Elementy te zestawiono z szeregiem danych dotyczących przestępczości w przestrzeniach dających się opisać jako nie-miejsca. W ostatniej części zostają opisane metody prewencji - często prowadzące do utrudnień w sprawnym funkcjonowaniu tych newralgicznych dla systemu gospodarczego i komunikacyjnego obiektów. pl
dc.abstract.en In this paper the appliance of anthropological term "non-place" for the analysis of delinquency in transitional space (railway stations, airports, shopping centers) is considered. Examination of the essential features of Marc Auge's "non places" such as anonimity, contractuality, "domestication" by the marginalised, some kind of strangeness and, of course, broad employment of CCTV systems and private security agencies appears to have a large influence on the shape of criminal behaviour occuring in that space. Means of prevention in appliance could frequently affect the efficiency of transitional space, which is so crucial for modern economical system, as well as induce harmful fear of crime at the public transport etc. pl
dc.subject.pl przestrzeń tranzytowa pl
dc.subject.pl nie-miejsca pl
dc.subject.pl ekologiczne teorie przestępczości pl
dc.subject.pl przestępczość w transporcie pl
dc.subject.pl bezpieczeństwo w transporcie pl
dc.subject.pl przestępczość w przestrzeni publicznej pl
dc.subject.en transitional space pl
dc.subject.en non-place pl
dc.subject.en ecological theories of crime pl
dc.subject.en crime in transport pl
dc.subject.en safety in transport pl
dc.subject.en crime in public space pl
dc.description.number 21 (2) pl
dc.identifier.doi 10.26361/ZNTDSP.09.2018.21.12 pl
dc.identifier.eissn 2082-9213 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne pl
dc.title.volume Tom prawniczy pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-05 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska