Jagiellonian University Repository

Na marginesie edycji miejskich ksiąg kryminalnych : prawo pisane i dzieła prawnicze w praktyce sądu krakowskiego i dobczyckiego

Na marginesie edycji miejskich ksiąg kryminalnych : ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska