Jagiellonian University Repository

Międzynarodowy Trybunał Karny jako wypełnienie "luki bezkarności" w prawie międzynarodowym

pcg.skipToMenu

Międzynarodowy Trybunał Karny jako wypełnienie "luki bezkarności" w prawie międzynarodowym

Show full item record

dc.contributor.author Podkówka, Anna [USOS126461] pl
dc.date.accessioned 2018-10-05T07:44:23Z
dc.date.available 2018-10-05T07:44:23Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2299-2383 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57628
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Międzynarodowy Trybunał Karny jako wypełnienie "luki bezkarności" w prawie międzynarodowym pl
dc.title.alternative International Criminal Court as fulfillment of "illegality gap" in international law pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 47-60 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 59-60 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+spol+21_2_2018#page=47 pl
dc.abstract.pl W artykule przedstawiono historię i ewolucję idei międzynarodowej odpowiedzialności karnej oraz wybranych trybunałów międzynarodowych. Następnie kompleksowo omówiono problematykę zakresu przedmiotowego, podmiotowego, terytorialnego i właściwości temporalnej Międzynarodowego Trybunału Karnego. Porównano ratione materiae, personae, temporis i loci na przykładzie Międzynarodowego Trybunału dla byłej Jugosławii i dla Rwandy. Przedstawiono Międzynarodowy Trybunał Karny jako stały i bezstronny organ sądowy sprawujący jurysdykcję wobec osób fizycznych, a nie państw. Podkreślono, iż nie podlega on żadnym ograniczeniom czasowym ani terytorialnym oraz stanowi organ o uniwersalnej jurysdykcji, który zapewnia jednakowe traktowanie porównywalnych przypadków. Tym samym autorka uznała Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości za organ sądowniczy, który wypełnił dotychczasową "lukę bezkarności" w międzynarodowym prawie karnym. pl
dc.abstract.en The article addresses the issue of international tribunal known as ICC. The purpose of that paper is to present International Criminal Court as a centre of efforts to create a law system which can minimalize violations of human rights and an universal tribunal which can bring to justice citizens not only countries. The author focus on proper legal foundation as well as efficient functioning of ICC. Firstly the author describes history and legal foundations. Then there is the issue of jurisdiction (ratione materiae, personae, temporis and loci). Finally, the author discusses admissibility of cases. The author states ICC as an independent, permanent, universal and effective international institution which investigate and bring to justice individuals who committed the most serious crimes to the international community. pl
dc.subject.pl Międzynarodowy Trybunał Karny pl
dc.subject.pl idea międzynarodowej odpowiedzialności karnej pl
dc.subject.en International Criminal Court pl
dc.subject.en international criminal justice pl
dc.description.number 21 (2) pl
dc.identifier.doi 10.26361/ZNTDSP.09.2018.21.03 pl
dc.identifier.eissn 2082-9213 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne pl
dc.title.volume Tom prawniczy pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-05 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Kryminologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska