Jagiellonian University Repository

Implementacja w polskim porządku prawnym dyrektywy o europejskim nakazie dochodzenia

Implementacja w polskim porządku prawnym dyrektywy ...

Show full item record

dc.contributor.author Kluza, Jan [USOS159955] pl
dc.date.accessioned 2018-10-05T07:09:30Z
dc.date.available 2018-10-05T07:09:30Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2299-2383 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57626
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Implementacja w polskim porządku prawnym dyrektywy o europejskim nakazie dochodzenia pl
dc.title.alternative Implementation of the directive about the European order for investigation in the Polish legal order pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 9-21 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 20-21 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+spol+21_2_2018#page=9 pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia nowelizację kodeksu postępowania karnego dostosowującą przepisy polskiej procedury do wymogów stawianych przez dyrektywę Unii Europejskiej o europejskim nakazie dochodzeniowym. Opisane zostaną przesłanki wydania nakazu przez polskie organy ścigania oraz postępowanie przed polskimi organami wymiaru sprawiedliwości w sprawie nakazu wydanego w innych państwach UE. pl
dc.abstract.en The article presents a review of the amendment to the Code of Criminal Procedure adapting the provisions to the Polish procedure the requirements set by the European Union directive about the European Investigation Order. There are presented the reasons for issuing the order by the Polish law enforcement authorities and the proceedings before the Polish judicial authorities regarding the order issued in other EU countries. pl
dc.subject.pl europejski nakaz dochodzeniowy pl
dc.subject.pl dyrektywa pl
dc.subject.pl implementacja pl
dc.subject.en European Investigation Order pl
dc.subject.en directive pl
dc.subject.en implementation pl
dc.description.number 21 (2) pl
dc.identifier.doi 10.26361/ZNTDSP.09.2018.21.01 pl
dc.identifier.eissn 2082-9213 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne pl
dc.title.volume Tom prawniczy pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-05 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Postępowania Karnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska