Jagiellonian University Repository

Electronic territorial self-government : the impact of new information and communication technologies on the development of the local civic dialogue

pcg.skipToMenu

Electronic territorial self-government : the impact of new information and communication technologies on the development of the local civic dialogue

Show full item record

dc.contributor.author Górka, Marta pl
dc.date.accessioned 2018-10-04T10:40:20Z
dc.date.available 2018-10-04T10:40:20Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2545-2320 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57618
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Electronic territorial self-government : the impact of new information and communication technologies on the development of the local civic dialogue pl
dc.title.alternative Elektroniczny samorząd terytorialny : wpływ nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych na rozwój i budowanie lokalnego dialogu obywatelskiego pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 24-34 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 33-34 pl
dc.identifier.weblink https://compress.edu.pl/pl/e-wydania/item/electronic-territorial-self-government pl
dc.abstract.pl Dynamiczny rozwój nowych technologii i technik komunikowania wpływa na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego a także zakres i formę prowadzonego przez nie lokalnego dialogu obywatelskiego. Jednostki samorządu terytorialnego wykorzystują różne narzędzia elektroniczne i technologie informacyjno-komunikacyjne do kontaktu z mieszkańcami. Do stosowania niektórych z nich zostały zobligowane w drodze ustawy, inne stosują z własnej inicjatywy. Lokalne samorządy nie zawsze jednak potrafią umiejętnie dobrać narzędzia komunikacyjne do prowadzenia dialogu z mieszkańcami, a umiejętnie wykorzystane nowe technologie mogą wzmacniać funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego jednocześnie dając impuls do jego rozwoju. pl
dc.abstract.en The dynamic development of new technologies and communication techniques has an influence on the functioning of local government administration as well as the scope and form of the civic dialogue it conducts. Local government authorities use various electronic tools as well as different information and communication technologies to communicate with residents. In some cases, the authorities were obliged by law to apply some of these techniques, otherwise, they use them on their own initiative. However, local governments are not always able to choose the right communication tools to conduct the dialogue with residents and it should be noticed that skilfully used new technologies can strengthen the functioning of the civil society as well as provide an impulse to its development. pl
dc.subject.pl nowe technologie pl
dc.subject.pl samorząd terytorialny pl
dc.subject.pl dialog obywatelski pl
dc.subject.pl narzędzia ICT pl
dc.subject.en new technologies pl
dc.subject.en local government pl
dc.subject.en civic dialogue pl
dc.subject.en ICT tools pl
dc.description.number 3 (1) pl
dc.title.journal Com.press pl
dc.title.volume Dialog obywatelski pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-07-10 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa