Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Competitive adsorption of bimodal latex suspensionAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nie afiliował
Barbasz Jakub
Cieśla Michał
Michna, Aneta

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Barbasz Jakub
Cieśla Michał
Michna, Aneta

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Barbasz Jakub
Cieśla Michał
Michna, Aneta