Jagiellonian University Repository

Międzynarodowe Sympozjum "Rozdział i współpraca państwo-Kościół w Europie. Kazus prawa polskiego i hiszpańskiego", Warszawa 17 maja 2017 roku

pcg.skipToMenu

Międzynarodowe Sympozjum "Rozdział i współpraca państwo-Kościół w Europie. Kazus prawa polskiego i hiszpańskiego", Warszawa 17 maja 2017 roku

Show full item record

dc.contributor.author Strzała, Marek [SAP14005859] pl
dc.date.accessioned 2018-10-02T07:51:15Z
dc.date.available 2018-10-02T07:51:15Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2084-4115 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57558
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Międzynarodowe Sympozjum "Rozdział i współpraca państwo-Kościół w Europie. Kazus prawa polskiego i hiszpańskiego", Warszawa 17 maja 2017 roku pl
dc.title.alternative International Symposium "Separation and cooperation between State and Church in Europe: The case of Polish and Spanish law", Warsaw, 17 May 2017. pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 553-556 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/pliki/art/10869/ pl
dc.subject.pl prawo wyznaniowe pl
dc.subject.pl konkordat pl
dc.subject.pl Polska pl
dc.subject.pl relacje państwo – wspólnota religijna pl
dc.subject.pl Kościół Katolicki pl
dc.subject.pl Hiszpania pl
dc.subject.en canon law pl
dc.subject.en denominational law pl
dc.subject.en concordat pl
dc.subject.en ecclesiastical law pl
dc.subject.en state-church relations pl
dc.subject.en separation pl
dc.subject.en cooperation pl
dc.subject.en autonomy of religious communities pl
dc.subject.en Poland pl
dc.subject.en independence autonomy of religious communities pl
dc.subject.en Spain pl
dc.description.volume 10 (2017) pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 0,25 pl
dc.identifier.eissn 2084-4131 pl
dc.title.journal Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-09-17 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa