Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wild multidegrees of the form (d, d_{2}, d_{3}) for fixed d \geq 3

Wild multidegrees of the form (d, d_{2}, d_{3}) for ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Karaś, Marek [SAP11017128] pl
dc.contributor.author Zygadło, Jakub [SAP13037052] pl
dc.date.accessioned 2014-08-20T08:51:51Z
dc.date.available 2014-08-20T08:51:51Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0239-7269 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/574
dc.language eng pl
dc.title Wild multidegrees of the form (d, d_{2}, d_{3}) for fixed d \geq 3 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 211-218 pl
dc.description.volume 60 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.doi 10.4064/ba60-3-2 pl
dc.identifier.eissn 1732-8985 pl
dc.title.journal Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki : Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki : Instytut Matematyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 7


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach