Jagiellonian University Repository

Kultura w (niekontrolowanym) działaniu

Kultura w (niekontrolowanym) działaniu

Show full item record

dc.contributor.author Brzeziński, Dariusz pl
dc.date.accessioned 2018-09-27T11:53:11Z
dc.date.available 2018-09-27T11:53:11Z
dc.date.created 2017 pl
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0044-488X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57499
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Kultura w (niekontrolowanym) działaniu pl
dc.title.alternative Culture in (uncontrolled) action pl
dc.type JournalArticle pl
dc.place Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN pl
dc.description.physical 111-113 pl
dc.identifier.weblink http://www.miesiecznik.znak.com.pl/kultura-w-niekontrolowanym-dzialaniu-bauman-brzezinski/ pl
dc.abstract.pl Artykuł jest omówieniem książki Dariusza Brzezińskiego "Twórczość Zygmunta Baumana w kontekście współczesnych teorii kultury" prezentującej trzy modele kultury rozwijane w twórczości Baumana (statyczny model opisowy, model kultury jako praxis, łączący strukturyzację z transformacją oraz model czynnościowy lub partycypacyjny ukazujący "kulturę w działaniu"). pl
dc.subject.pl Zygmunt Bauman pl
dc.subject.pl kultura pl
dc.subject.pl teoria kultury pl
dc.subject.pl praxis pl
dc.subject.en Zygmunt Bauman pl
dc.subject.en culture pl
dc.subject.en culture theory pl
dc.subject.en praxis pl
dc.description.number 9 (760) pl
dc.description.publication 0,25 pl
dc.identifier.eissn 1689-4057 pl
dc.title.original Twórczość Zygmunta Baumana w kontekście współczesnych teorii kultury pl
dc.title.journal Znak pl
dc.title.volume Wierzyć w naukę, (nie) wątpić w Boga pl
dc.contributor.reviewer Kunz, Tomasz [SAP11018857] pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-09-25 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype Review pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)