Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Kultura w (niekontrolowanym) działaniuAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Brzeziński, Dariusz
Kunz Tomasz

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Brzeziński, Dariusz
Kunz Tomasz

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Brzeziński, Dariusz
Kunz Tomasz