Jagiellonian University Repository

Nazwy miejscowe w najstarszych małopolskich rotach przysiąg sądowych w języku polskim

Nazwy miejscowe w najstarszych małopolskich rotach ...

Show full item record

dc.contributor.author Przęczek-Kisielak, Sylwia [SAP14003266] pl
dc.date.accessioned 2018-09-27T10:48:40Z
dc.date.available 2018-09-27T10:48:40Z
dc.date.created 2015 pl
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2081-5441 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57496
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Nazwy miejscowe w najstarszych małopolskich rotach przysiąg sądowych w języku polskim pl
dc.title.alternative Local names in the oldest Lesser Poland oaths of judicial oaths pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 48-80 pl
dc.description.additional Publikacja recenzowana - referat wygłoszony 14 czerwca 2017 na Wydziale Polonistyki UJ pl
dc.identifier.weblink http://pmichal-kwartjez.home.amu.edu.pl/teksty/teksty2015_3-4_23-24/Przeczek.pdf pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł stanowi analizę semantyczno-strukturalną nazw miejscowych zawartych w najstarszych małopolskich rotach przysiąg sądowych z lat 1397-1399, pochodzących z wydania Romualda Hubego. Lista toponimów obejmuje 141 jednostek, podzielonych według kryterium semantycznego na nazwy patronimiczne, dzierżawcze, topograficzne, kulturowe, etniczne, służbowe, metronimiczne, niejasne i wieloznaczne. Wszystkie te grupy poddane zostały analizie językowej i ilościowej. pl
dc.abstract.en The present article constitutes semantic-structural analysis of local names included in the Lesser Poland oaths of judicial oaths oldest of 1397-1399 years, descending from the issue of Romuald Hube Roty przysiąg Krakow from, end of 14th century, made public into1875 year. The list of names encompasses 141 individuals, shared according to semantic criterion on patronimic names, possessive, topographic, cultural, ethnic, menial, metronimiczne, dim and ambiguous. All these surrendered groups became language analysis and quantitative. pl
dc.subject.pl historia języka polskiego pl
dc.subject.pl dialektologia historyczna pl
dc.subject.pl onomastyka pl
dc.subject.pl roty przysiąg sądowych pl
dc.subject.en onomastics pl
dc.subject.en toponomastics pl
dc.subject.en history of Polish language pl
dc.subject.en oaths of judicial oaths pl
dc.description.number 3-4 (23-24) pl
dc.description.publication 1,9 pl
dc.identifier.doi 10.14746/kj.2015.3-4.4 pl
dc.title.journal Kwartalnik Językoznawczy pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-09-27 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Języka i Dialektologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 2


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)