Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Język użytkowników CB-Radia : analiza leksykalna socjolektuAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Kuśmierek, Ewa

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Kuśmierek, Ewa

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Kuśmierek, Ewa