Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Szkoła polonijna czy językowa? : szkolnictwo polonijne ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Lipińska Ewa
Seretny Anna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Lipińska Ewa
Seretny Anna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Lipińska Ewa
Seretny Anna