Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Rice-Mele model with topological solitons in an ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nie afiliował
Przysiężna Anna
Dutta Omjyoti
Zakrzewski Jakub

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Przysiężna Anna
Dutta Omjyoti
Zakrzewski Jakub

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Przysiężna Anna
Dutta Omjyoti
Zakrzewski Jakub