Jagiellonian University Repository

Nauka poprzez języki : promowanie edukacji integrującej, wspierającej różnojęzyczność i interkulturowej - nowy program działań Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Grazu

pcg.skipToMenu

Nauka poprzez języki : promowanie edukacji integrującej, wspierającej różnojęzyczność i interkulturowej - nowy program działań Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Grazu

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa