Jagiellonian University Repository

Przywrócić pamięć harcerskiej myśli pedagogicznej

Przywrócić pamięć harcerskiej myśli pedagogicznej

Show full item record

dc.contributor.author Śliwerski, Bogusław pl
dc.date.accessioned 2018-09-26T11:15:02Z
dc.date.available 2018-09-26T11:15:02Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2450-4572 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57371
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Przywrócić pamięć harcerskiej myśli pedagogicznej pl
dc.title.alternative Restore the memory of the scouting pedagogical thought pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 19-29 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 29 pl
dc.abstract.pl W artykule podejmuję problem skautowej myśli pedagogicznej, której naukowy wymiar nadali uczeni i wybitni instruktorzy skautowi/harcerscy w okresie II Rzeczypospolitej. Odkrycie po kilkudziesięciu latach ich rozpraw pozwala dostrzec ogromny wkład badaczy i analityków specyfiki skautingu/harcerstwa do światowej humanistyki. Odpowiadam zarazem na pytanie, czy możliwa jest naukowa subdyscyplina - pedagogika skautowa/harcerska w ramach nauk o edukacji oraz jakie znaczenie mają w tym zakresie polskie dokonania. pl
dc.abstract.en In the article, I focus on the scouting pedagogical thought, which was given the scientific dimension by scholars and outstanding scout leaders during the Polish Second Republic. The discovery of their dissertations after several decades allows us to appreciate the considerable contribution that these researchers and analysts of scouting made to the world of humanities. At the same time, I address the question of whether scouting pedagogy may become a scientific subdiscipline within education sciences and I analyse the significance of the Polish contribution to this field. pl
dc.subject.pl skauting pl
dc.subject.pl harcerstwo pl
dc.subject.pl pedagogika pl
dc.subject.pl myśl pedagogiczna pl
dc.subject.pl metodyka wychowania harcerskiego pl
dc.subject.pl pedagogika harcerska pl
dc.subject.pl pedagogia harcerska pl
dc.subject.pl wychowanie pośrednie pl
dc.subject.en scouting pl
dc.subject.en pedagogy pl
dc.subject.en pedagogical thought pl
dc.subject.en scouting methodology pl
dc.subject.en scouting pedagogy pl
dc.subject.en scouting education pl
dc.subject.en indirect education pl
dc.description.volume 4 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24504564PMP.18.001.8640 pl
dc.identifier.eissn 2450-4564 pl
dc.title.journal Polska Myśl Pedagogiczna pl
dc.language.container pol pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska