Jagiellonian University Repository

Problemy demokracji

pcg.skipToMenu

Problemy demokracji

Show full item record

dc.contributor.editor Lakomy, Mirosław pl
dc.contributor.editor Nowina Konopka, Maria [SAP14015879] pl
dc.date.accessioned 2015-04-25T09:05:27Z
dc.date.available 2015-04-25T09:05:27Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978‑83‑277‑0198‑5 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7614-196-1 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5736
dc.language pol pl
dc.title Problemy demokracji pl
dc.title.alternative The problems of democracy pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo WAM pl
dc.pubinfo : Akademia Ignatianum pl
dc.description.physical 222 pl
dc.abstract.pl Uważa się, iż współcześnie mamy do czynienia z powolnym, acz konsekwentnym procesem demokratyzacji, zataczającym w świecie coraz szersze kręgi. Nie jest to proces łatwy, lecz przeciwnie, okupiony wieloma problemami. O tych właśnie trudnościach, w bardzo szerokim, gdyż interdyspcyplinarnym zakresie, traktują kolejne rozdziały niniejszej pozycji. Zaprezentowana przez autorów tematyka obejmuje swym zasięgiem obszerne spectrum zjawisk, procesów i dylematów. Łącznie stanowią głos w dyskusji na temat problemów, które zarówno w zakresie funkcjonalnym, jak i strukturalnym dotykają państw o różnym stopniu konsolidacji ustroju demokratycznego. pl
dc.abstract.en It is believed that nowadays there is a slow process of democratization of the world. This is not an easy process, but on the contrary, linked to many problems. The authors of the following chapters of this position present these particular difficulties, in a very broad, interdyspcyplinarnym respect. Texts refer to a broad spectrum of phenomena, processes and dilemmas. Together, they constitute a voice in the discussion of the problems that both in terms of functional and structural concern countries with varying degrees of consolidation of democracy. pl
dc.subject.pl demokracja pl
dc.subject.en democracy pl
dc.description.series Dyskurs Politologiczny pl
dc.description.publication 11,1 pl
dc.participation Nowina Konopka, Maria: 50%; pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)