Jagiellonian University Repository

Wkład neuromarketingu do wiedzy na temat reklamy : próba systematyzacji wątków badawczych

Wkład neuromarketingu do wiedzy na temat reklamy : ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa