Jagiellonian University Repository

Medialne narracje tożsamościowe i stosunek do Innego : problem społeczny i dylemat badawczy

pcg.skipToMenu

Medialne narracje tożsamościowe i stosunek do Innego : problem społeczny i dylemat badawczy

Show full item record

dc.contributor.author Lisowska-Magdziarz, Małgorzata [SAP11013976] pl
dc.date.accessioned 2018-09-25T09:31:41Z
dc.date.available 2018-09-25T09:31:41Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2451-1986 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57334
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Medialne narracje tożsamościowe i stosunek do Innego : problem społeczny i dylemat badawczy pl
dc.title.alternative The "identity media" narrative and the attitudes towards the Other : the social dilemma and the research problem pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 47-52 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 52 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/MBK/2018/4-2018/art/12158/ pl
dc.abstract.pl Koncepcja tak zwanych mediów tożsamościowych nie tylko zmienia rolę i zadania dziennikarza w demokracji, lecz także proponuje przyjęcie zamkniętej wersji patriotyzmu w opozycji do wielokulturowego świata oraz narzuca defensywny i nieufny stosunek do Innego. Rozmaite wcielenia tej koncepcji czynią ją niebezpiecznym zjawiskiem społecznym i interesującym problemem dla badacza. Ten krótki artykuł to wprowadzenie do trzech następujących po nim większych publikacji, podejmujących zagadnienie z rozmaitych punktów widzenia. pl
dc.abstract.en The concept of the so-called identity media does change the role and obligations of the journalism in democracy, and proposes the closed-off version of patriotism as the opposition to the multicultural world. It also imposes the defensive, distrustful attitude towards the Other. Different iterations of this concept make it the dangerous social phenomenon, but also constitute the interesting research problem. The role of this short article is the introduction to ensuing three bigger publications, dealing with the issue from different points of view. pl
dc.subject.pl tożsamość pl
dc.subject.pl esencjalizm pl
dc.subject.pl ksenofobia pl
dc.subject.pl patriotyzm pl
dc.subject.en identity pl
dc.subject.en essentialism pl
dc.subject.en identity media pl
dc.subject.en xenophobia pl
dc.subject.en patriotism pl
dc.description.number 1 (4) pl
dc.description.publication 0,31 pl
dc.identifier.eissn 2544-2554 pl
dc.title.journal Media, Biznes, Kultura pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-09-18 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)