Jagiellonian University Repository

Wielokulturowość w Libanie : studium przypadku

Wielokulturowość w Libanie : studium przypadku

Show full item record

dc.contributor.author Stożek, Rafał pl
dc.date.accessioned 2018-09-24T14:39:41Z
dc.date.available 2018-09-24T14:39:41Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57321
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Wielokulturowość w Libanie : studium przypadku pl
dc.title.alternative Multiculturalism in the Lebanese legal system : case study pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 135-149 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/140581128/IPP_2_2018.pdf/c350fc45-342c-420e-a6bb-181251087551#page=135 pl
dc.abstract.pl W literaturze przedmiotu Liban opisywany jest zazwyczaj przez pryzmat wysoce zróżnicowanej struktury wyznaniowej występującej w jego społeczeństwie. W celu poszerzenia ram owego opisu postaram się odnieść przyjęte w dyskursie rozumienia pojęcia "wielokulturowości" do obecnej sytuacji społecznej i politycznej tego kraju. Przyjęcie wielokulturowej optyki nie tylko pozwala poruszyć szereg kwestii dotyczących historii, systemu prawnego i politycznego Libanu, lecz także przybliżyć jego aktualne problemy społeczne, co nadaje pracy charakter przekrojowy. Analizując podstawowe rozumienie terminu wielokulturowość podejmę próbę zrekonstruowania procesu powstawania libańskiego państwa i formowania się jego wielowyznaniowego społeczeństwa. Uwzględniając wyniki wyborów z 6 maja 2018 roku, pokrótce omówię programy polityczne wybranych ugrupowań parlamentarnych, rozważając, czy korespondują one z założeniami ideologii wielokulturowości. W podsumowaniu postaram się udzielić odpowiedzi na pytania: czy Liban jest państwem, które jest wielokulturowe?; czy realizuje politykę wielokulturowości?; czy dominująca w tym kraju ideologia państwowa nosi znamiona wielokulturowości? pl
dc.abstract.en The article presents a number of observations and conclusions on the Lebanese political and social reality. It contains short analysis of the process of gaining the independence by the Lebanese people and the formation of its society. At the same time it aims to examine the concept of multicultural politics and ideology in a different from the typical, the Middle Eastern country's context. It takes into consideration three main understandings of the term 'multiculturalism' in accordance with the findings of its most important theoreticians. The article seeks to respond on the question, which of those significations could be associated with Lebanese society and state. pl
dc.subject.pl wielokulturowość pl
dc.subject.pl Liban pl
dc.subject.pl system prawny Libanu pl
dc.subject.pl społeczeństwo pl
dc.subject.pl polityka migracyjna pl
dc.subject.en Lebanon pl
dc.subject.en multiculturalism pl
dc.subject.en Lebanese legal system pl
dc.subject.en politics pl
dc.subject.en society pl
dc.description.number 2 (42) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-09-24 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa