Jagiellonian University Repository

Patriotyzm konfekcyjny, czyli jak kochać ojczyznę, mieszkając w globalnej wiosce

pcg.skipToMenu

Patriotyzm konfekcyjny, czyli jak kochać ojczyznę, mieszkając w globalnej wiosce

Show full item record

dc.contributor.author Doległo, Sławomir [USOS144328] pl
dc.date.accessioned 2018-09-24T10:04:31Z
dc.date.available 2018-09-24T10:04:31Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2451-1986 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57293
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Patriotyzm konfekcyjny, czyli jak kochać ojczyznę, mieszkając w globalnej wiosce pl
dc.title.alternative Outfit patriotism or how to love the fatherland living in the global village pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 83-94 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/MBK/2018/4-2018/art/12155/ pl
dc.abstract.pl W dobie mediatyzacji i komercjalizacji współczesna pamięć społeczna w coraz mniejszym stopniu składa się z wiedzy o faktach historycznych, w coraz większym zaś z identyfikacji wizualnej,haseł i działań promocyjnych, a więc tych samych elementów, które tworzą popularne marki i regulują nasze zachowania konsumenckie. W rezultacie symbole Polskiego Państwa Podziemnego z okresu II wojny światowej powszechnie pojawiają się na odzieży, muralach, profilach społecznościowych i politycznych transparentach, stają się punktem odniesienia w aktualnych konfliktach społecznych, służą do wyrażania obywatelskich lęków, niepokojów i sympatii. Publicyści określają ten fenomen mianem "patriotyzmu konfekcyjnego", jednak przedstawiciele świata akademickiego z dystansem przyglądają się nowym formom i obiegom pamięci, stojąc na stanowisku, że nie przyczyniają się one do pogłębienia wiedzy na temat przeszłości, ale kierują przedstawicieli młodego pokolenia na tory wąskiej, stereotypowej komunikacji. Autor artykułu podejmuje próbę przedstawienia okoliczności rozkwitu mody patriotycznej oraz zastanawia się, czy może ona stać się narzędziem społecznego wykluczenia. pl
dc.abstract.en In the age of mediatisation and commercialization, contemporary social memory is composed not of dates and historical facts but of visual identification, slogans and beams of values, so the components of popular brands which stimulate our consumable attitudes. As a result, the symbols of Polish Resistance Movement during World War II move from historicaland commemorative sphere to the sphere of pop culture. They appear on T-shirts, tattoos, murals, social media profiles and political banners and are used to clarify the present day through the prism of the past, to articulate citizens’ ideas, concerns and affinities. Some publicists call this phenomenon ’the outfit patriotism' but in the meantime the academics keep the distance to the new memory techniques and forms explaining that common manifestation of national symbols and real interest in history are disconnected. They anxiously observe appropriating Polish symbols by nationalistic groups and recognize on T-shirts etc. not fashion, just tribal expression, the return to blinkered, stereotypical communication. The author of this article focuses on the grounds of outfit patriotism phenomenon and wonders whether it may become an instrument of social exclusion. pl
dc.subject.pl patriotyzm konfekcyjny pl
dc.subject.pl pamięć społeczna pl
dc.subject.pl mediatyzacja pl
dc.subject.pl komercjalizacja pl
dc.subject.pl marka pl
dc.subject.en outfit patriotism pl
dc.subject.en collective memory pl
dc.subject.en mediatization pl
dc.subject.en comodification pl
dc.subject.en branding pl
dc.description.number 1 (4) pl
dc.identifier.eissn 2544-2554 pl
dc.title.journal Media, Biznes, Kultura pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-09-24 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska