Jagiellonian University Repository

Rola przywódcy w pionierskim projekcie crowdfundingowym : studium przypadku filmu "Wszystko"

Rola przywódcy w pionierskim projekcie crowdfundingowym ...

Show full item record

dc.contributor.author Tenderowicz, Jowita [USOS142894] pl
dc.contributor.author Wiecheć, Karolina [USOS145399] pl
dc.date.accessioned 2018-09-24T08:22:30Z
dc.date.available 2018-09-24T08:22:30Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1896-0200 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57289
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Rola przywódcy w pionierskim projekcie crowdfundingowym : studium przypadku filmu "Wszystko" pl
dc.title.alternative The role of the leader in the pioneering crowdfunding system : case study of movie "Everything" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 253-261 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2018/Zarzadzanie-Publiczne-2-2018/art/11949/ pl
dc.abstract.en The subject of the research is an attempt to get to know and describe the role of a leader in the pioneering crowdfunding project Everything – the first Polish film financed by Internet users. The methods used are: case study, anthropological interview, analysis of texts and audiovisual material, non-participant observation. pl
dc.subject.en crowdfunding pl
dc.subject.en crowdsourcing pl
dc.subject.en movie pl
dc.subject.en leader pl
dc.subject.en culture pl
dc.description.number 2 (42) pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843968ZP.18.020.8458 pl
dc.identifier.eissn 2084-3968 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-09-24 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 3 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)