Jagiellonian University Repository

Instytucja wynagrodzenia minimalnego pracowników otrzymujących napiwki w związku z wykonywaną pracą w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych

Instytucja wynagrodzenia minimalnego pracowników ...

Show full item record

dc.contributor.author Sekulski, Piotr [USOS113718] pl
dc.contributor.author Zielińska, Dominika [USOS127469] pl
dc.date.accessioned 2018-09-20T10:14:55Z
dc.date.available 2018-09-20T10:14:55Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57218
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Instytucja wynagrodzenia minimalnego pracowników otrzymujących napiwki w związku z wykonywaną pracą w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych pl
dc.title.alternative The minimum wage system for tipped employees in the USA pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 71-80 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/140073332/IPP_10_2017.pdf/1af5e322-ebf0-4478-baae-0a6aded86272#page=71 pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza ustawodawstwa i orzecznictwa amerykańskiego dotyczącego wynagrodzenia minimalnego pracowników otrzymujących napiwki w związku z wykonywaną pracą (z ang. tipped employees). W artykule dokonana została charakterystyka tej unikatowej instytucji amerykańskiego prawa pracy. Autorzy ukazali jej odrębność w stosunku do płacy minimalnej, którą otrzymują wszyscy pozostali pracownicy. Poprzez przywołanie przykładów liczbowych scharakteryzowana została również grupa osób, której dotyczy ta regulacja. W artykule zostały wskazane najważniejsze problemy prawne pojawiające się w związku z istnieniem dwóch odrębnych regulacji prawnych dotyczących wynagrodzenia minimalnego pracowników w Stanach Zjednoczonych oraz społeczne podłoże przyjętego rozwiązania. pl
dc.abstract.en The topic of this article is the analysis of legislation and jurisprudence regarding the minimum wage system for tipped employees. The article aims to present the most important elements of this unique American regulation. The authors presented differences between the minimum wage regulations regarding different groups of employees in the USA. The most important legal problems that occur in relation to the coexistence of the two separate minimum regulations systems and the social background of the regulations' were also presented in the article. pl
dc.subject.pl pracownicy otrzymujący napiwki pl
dc.subject.pl płaca minimalna pl
dc.subject.pl prawo amerykańskie pl
dc.subject.pl prawo pracy pl
dc.subject.en tipped employees pl
dc.subject.en minimum wage pl
dc.subject.en American law pl
dc.subject.en labour law pl
dc.description.number 10 (40) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-09-20 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Polityki Gospodarczej pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa