Statistics

Total Visits

Views
The KLOE-2 Inner Tracker : detector commissioning and operation 30699
Stan cywilny a wybrane aspekty kondycji biologicznej mężczyzn w wieku 31-50 lat 3684
Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika 3235
Odbiór komunikatów z Internetu i z druku 3052
Take your eyes off me : the effect of the presence of witnesses on conduct of rescue operations 2998
Studia Iberystyczne 2229
Polska Myśl Pedagogiczna 2124
Religious and Sacred Poetry 1838
Finland Suomi 100 : language, culture, history 1775
Wzory przywiązania, samoocena i płeć psychologiczna w anoreksji i bulimii psychicznej 1708
Wolność w jedności? : Borys Wyszesławcew i rosyjska filozofia sobornosti 1559
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne 1555
Obrona życia ludzkiego i człowieczeństwa osób niepełnosprawnych w okresie prenatalnym na łamach periodyku "Służba Życiu" 1534
Introducing the CTA concept 1239
Otwarte repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego jako element systemu zarządzania informacją instytucjonalną : wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli środowiska akademickiego uczelni 1153
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1127
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1124
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1120
Test Inteligencji Emocjonalnej : TIE 1115
Procesy i procedury zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim 989
Pieśni i ballady Stanisława Moniuszki do słów Adama Mickiewicza w kontekście muzycznych interpretacji utworów poety 980
Instrukcja katalogowania dokumentów w Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego 960
Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej 916
Polski rynek pracy - aktywność zawodowa i struktura wykształcenia : na podstawie badań ludności zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego 914
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 914
Gender w społeczeństwie polskim 878
Terminologia retoryczna w Institutio oratoria Kwintyliana 848
Syndrom galicyjski i powieść galicyjska 832
Niepodległościowe koncepcje i programy wychowania przełomu XIX i XX wieku : I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej 1863-1914/18 832
A search for low-energy Neutrinos correlated with gravitational wave events GW 150914, GW 151226, and GW 170104 with the Borexino detector 830
Władztwo administracyjne w doktrynie prawa administracyjnego 788
Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations 788
Diagnostyka w zarządzaniu informacją : perspektywa informatologiczna 769
Challenges in QCD matter physics : the scientific programme of the Compressed Baryonic Matter experiment at FAIR 760
Zakażenie miejsca operowanego po zabiegach endoprotezowania stawu biodrowego - analiza wyników nadzoru w dwóch polskich oddziałach ortopedycznych 753
Experimental access to transition distribution amplitudes with the PANDA experiment at FAIR 734
Powodzie błyskawiczne (flash floods) : przyczyny i przebieg 729
Przestępczość zorganizowana 697
Study of doubly strange systems using stored antiprotons 695
Combination and QCD analysis of charm production cross section measurements in deep-inelastic ep scattering at HERA 683
"Il y a des juges à Berlin – są jeszcze sędziowie w Berlinie" : anegdota François Andrieux o młynarzu Sans-Souci, królu Pruskim Fryderyku i niezawisłych sądach 682
Słownik terminologii medialnej 680
Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład 675
Feasibility study for the measurement of \pi N transition distribution amplitudes at \bar{P}ANDA in \bar{p}p\rightarrow J/ \psi \pi ^{0} 660
Komentarz do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 31 I 2001 i z 5 IX 2007 r. dotyczących dziedziczenia gospodarstw rolnych 660
Analiza struktury i funkcji białek wirusowych : transglikozylazy P5 z bakteriofaga \phi 6 oraz białka nukleokapsydu ludzkiego koronawirusa NL63 654
Technical design report for the \bar{P}ANDA (AntiProton Annihilations at Darmstadt) Straw Tube Tracker 653
There will be blood : the darker side of K-pop fandom 651
Combined inclusive diffractive cross sections measured with forward proton spectrometers in deep inelastic ep scattering at HERA 649
Feasibility studies of time-like proton electromagnetic form factors at \bar{P}ANDA at FAIR 645
Salustiusz i historia Rzymu : studia porównawcze na tle historiografii greckiej i rzymskiej 637
Koncepcja historii rzymskiej w "Ab Urbe Condita" Liwiusza : aspekt filozoficzno-polityczny 636
Koncentracje metali ciężkich i ich wpływ na zmiany histopatologiczne, aktywność dehytratazy kwasu \delta-aminolewulinowego i parametry krwi u krzyżówki Anas platyrhynchos L. i łyski Fulica atra L. 636
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2014 r., III CSK 245/13, niepubl. (Legalis nr 1163131, LEX nr 1537292) 628
Cele wojskowe a obiekty cywilne oraz dobra i obiekty poddane szczególnej ochronie 624
Analiza wykonania "Testu łączenia punktów" przez osoby po udarze mózgu o różnej lokalizacji ogniska uszkodzenia 613
Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład 608
Czytanie jako umiejętność kluczowa w nauce języka poprzez treść u dzieci dwujęzycznych 605
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego i Bibliografia Publikacji Pracowników UJ 603
Crowdfunding : psychological conditioning 602
Kształcenie mówcy : księgi VIII 6 - XII 600
Słowo i obraz : studia historycznoliterackie nad "Sylwami" Stacjusza 584
Collection of data 581
Growing up multicultural : the experiences of children raised by Polish-Norwegian mixed couples in Norway 580
The influence of posttranslational modifications on interaction between histone H3 and Survivin 579
Ruch Literacki 569
Zasada aut dedere aut iudicare w świetle Konwencji o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych 569
Słownik Legionistów Polskich : 1914-1918 565
Dyrektor szkoły jako przywódca edukacyjny : próba określenia kompetencji kluczowych 564
Powiedziane po krakowsku : słownik regionalizmów krakowskich 562
Struktura czynnikowa oraz walidacja polskiej wersji Szpitalnej Skali Lęku i Depresji HADS dla młodzieży 553
Sumienie sędziego : czy sędziom powinna przysługiwać możliwość powołania się na klauzulę sumienia? 553
Zasada lex retro non agit w prawie administracyjnym 551
Dymensjonalne podejście do zaburzeń osobowości : osobowość w DSM-5 550
Udział państwa w spadku : rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej 548
Trzy argumenty za skutecznością obrazu na przykładzie projektu Joanny Rajkowskiej "Born in Berlin" (2012) 547
Azerbaijan facing new challenges on the energy market after the collapse of Soviet Union 544
Czerniak : najbardziej złośliwy nowotwór skóry 542
Wojna, pokój i bogowie w starożytnym Rzymie 540
The 2010 very high energy \gama -ray flare and 10 years of multi-wavelength observations of M 87 534
Between technophobia and futuristic dreams : visions of the possible technological development in Black Mirror and Westworld series 529
Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład 526
1,3-Diphenyl-8-trifluoromethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]quinoline 526
Turecki krążownik pancernopokładowy "Hamidiye", część II 524
Kryminologia kulturowa : wprowadzenie do koncepcji 521
Uniwersytet Jagielloński w latach 1871-1914 : modernizacja procesu nauczania 517
Wychowanie, oświata powszechna i kształcenie uniwersyteckie jako źródła polskiej niepodległości : pedagogiczno-patriotyczne idee i działania Kazimierza Twardowskiego 517
Ustrój i organizacja policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku : (reforma policji). Cz. 1 513
Nieliberalna demokracja a państwo prawa : przypadek Węgier Wiktora Orbana 509
Prawo karne : testy, podpowiedzi, rozwiązania 505
Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej 503
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne 503
Leading and managing for development 503
Organizacja struktur i podmiotów zapewniających bezpieczeństwo oraz porządek publiczny w Wielkiej Brytanii 501
Prawa niederogowalne a zagadnienie hierarchii praw człowieka : perspektywa prawnomiędzynarodowa 501
Montrealski Test do Oceny Funkcji Poznawczych (MoCA) versus Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE) : porównanie skuteczności testów w wykrywaniu zaburzeń poznawczych u chorych po udarze mózgu 493
Ustrój i organizacja policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku : (reforma policji). Cz. 1 490
Polacy w armii austro-węgierskiej podczas I wojny światowej 489
Przestępstwo niezatrzymania pojazdu do kontroli drogowej : (projektowany art. 178b Kodeksu karnego) 488
Narrator niewiarygodny w filmie fabularnym 486