Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Człowiek renesansuAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Filozoficzny nie afiliował
Braun, Jerzy
Łętocha Rafał

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Braun, Jerzy
Łętocha Rafał

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Braun, Jerzy
Łętocha Rafał