Jagiellonian University Repository

Ekstatyczne eksplozje : Wajda, afekty i reparacja

Ekstatyczne eksplozje : Wajda, afekty i reparacja

Show full item record

dc.contributor.author Jagielski, Sebastian [SAP13036637] pl
dc.date.accessioned 2018-09-18T11:00:09Z
dc.date.available 2018-09-18T11:00:09Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57065
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Ekstatyczne eksplozje : Wajda, afekty i reparacja pl
dc.title.alternative Ecstatic explosions : Wajda, affect and reparation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 343-357 pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/Content/66742/WA248_86755_P-I-2524_jagielski-ekstatyczne_o.pdf pl
dc.abstract.pl Kino Andrzeja Wajdy ufundowane jest na wizualnym ekscesie. Jego filmy oparte są na metodzie swobodnego nanizywania kontrastujących ze sobą obrazów, co przywodzi na myśl refleksję S. Eisensteina dotyczącą patosu. Zarówno u Wajdy, jak i Eisensteina afekty postrzegane są jako struktury, które oddziałują na widza za sprawą formy. Wyświetlenie afektywnych struktur tworzących styl jego filmów pozwala na zespolenie nowego sposobu rozumienia filmu (E. Brinkema) z afektywnym dziedzictwem (Eisenstein), przypominając zarazem, że problematyka ta ma w teorii kina długą tradycję. Tekst zamyka próba scharakteryzowania – za sprawą narzędzi psychoanalitycznych (M. Klein) – genezy stylu filmów Wajdy, który odsyła do traumy – wojennej, historycznej i prywatnej. pl
dc.subject.pl Andrzej Wajda pl
dc.subject.pl afekt pl
dc.subject.pl eksces pl
dc.subject.pl reparacja pl
dc.description.number 1 (169) pl
dc.description.publication 1,0 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Etnografia przedtekstowa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-09-18 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Sztuk Audiowizualnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2018 C]: 15


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)