Jagiellonian University Repository

Motocykliści jako rycerze stojący na straży prawdziwej męskości : przypadek "Synów Anarchii"

pcg.skipToMenu

Motocykliści jako rycerze stojący na straży prawdziwej męskości : przypadek "Synów Anarchii"

Show full item record

dc.contributor.author Christ, Rafał [USOS199133] pl
dc.contributor.editor Lisowska-Magdziarz, Małgorzata [SAP11013976] pl
dc.contributor.editor Całek, Agnieszka [SAP14007464] pl
dc.contributor.editor Oborska-Sroka, Anna [USOS95705] pl
dc.date.accessioned 2018-09-18T09:36:47Z
dc.date.available 2018-09-18T09:36:47Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7638-948-6 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57044
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Motocykliści jako rycerze stojący na straży prawdziwej męskości : przypadek "Synów Anarchii" pl
dc.title.alternative Bikers as knights protecting real masculinity : the curious case of "Sons of Anarchy" pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 7-19 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 18 pl
dc.abstract.pl W badaniach na temat mężczyzn przyrównuje się ich do arturiańskich rycerzy, którzy muszą pozostawać w stanie ciągłej wojny i stać na straży prawdziwej męskości. Jednakże od lat 70. XX wieku obserwujemy powstawanie mężczyzny zagubionego i niepotrafiącego radzić sobie z własnymi emocjami. We współczesnym świecie taki „miękki mężczyzna” wraca z ośmiogodzinnej, nudnej pracy za biurkiem i czuje frustrację wywołaną wszechobecną niesprawiedliwością. Ucieczki szuka w różnorakich tworach kultury popularnej. Oglądając serial taki jak „Synowie Anarchii”, może marzyć o powrocie do czasów, kiedy mógł bez negatywnej oceny ze strony społeczeństwa zachowywać się jak „prymityw”. Tęskni za latami, kiedy biały, heteroseksualny mężczyzna był postrzegany zupełnie inaczej. pl
dc.abstract.en Scientists who are interested in manhood often compare men to Arthurian knights, because they have to fight all the time and protecting real masculinity. However, since 1970’s we have been able to observe how new man came to life. He is confused and cannot deal with his feelings. In today’s world that “soft man” is coming back from his nine-to-five boring job behind the desk, and feels frustration over the injustice everywhere. He wants to escape to anything pop culture can offer him. Watching series like “Sons of Anarchy” he can dream about going back to the times when he could act like “primitive man” without being judged. He misses times when white, heterosexual man was seen differently from the way he is seen now. pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.description.conftype local pl
dc.title.container Seriale i ich fani : sezon 1 pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Seriale i ich fani"; 2016-11-17; 2016-11-18; Kraków; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OS pl
dc.sourceinfo liczba autorów 15; liczba stron 199; liczba arkuszy wydawniczych 12; pl
dc.publisher.ministerial Księgarnia Akademicka pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa