Jagiellonian University Repository

Współczesnej socjologii wsi portret własny : refleksje w świetle dwóch podręczników

pcg.skipToMenu

Współczesnej socjologii wsi portret własny : refleksje w świetle dwóch podręczników

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych