Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Cortical fibrous defects and non-ossifying fibromas in children and young adults : the analysis of radiological features in 28 cases and a review of literature

Cortical fibrous defects and non-ossifying fibromas ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa