Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Policja nad Zagranicznymi w Wolnem Mieście KrakowieAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Cichoń Paweł

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Cichoń Paweł

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Cichoń Paweł