Pokaż opis pozycji

dc.contributor.author

Florczak-Wątor, Monika [SAP11018815]

pl
dc.date.accessioned

2015-04-24T16:01:25Z

dc.date.available

2015-04-24T16:01:25Z

dc.date.issued

2014

pl
dc.identifier.isbn

978-83-233-3752-2

pl
dc.identifier.uri

http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5699

dc.language

pol

pl
dc.rights

Dodaję tylko opis bibliograficzny

*
dc.rights.uri

*
dc.title

Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych

pl
dc.title.alternative

Horizontal dimension of constitutional rights

pl
dc.type

Book

pl
dc.pubinfo

Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

pl
dc.description.physical

452

pl
dc.description.additional

Bibliogr. s. 433-450

pl
dc.abstract.pl

Głównym celem monografii jest wskazanie zastosowania praw i wolności określonych w Konstytucji RP w zakresie tzw. stosunków horyzontalnych, czyli stosunków między podmiotami prywatnymi. Tradycyjnie przyjmuje się, że konstytucja reguluje stosunki między jednostką a państwem (tzw. stosunki wertykalne), podczas gdy stosunki między podmiotami prywatnymi są regulowane przez akty prawne niższej rangi. Takie postrzeganie roli konstytucji nie przystaje do obecnej rzeczywistości, w której prawa konstytucyjne są naruszane częściej przez podmioty prywatne niż przez państwo.

pl
dc.abstract.en

The main purpose of this book is to determine the applicability of the rights and freedoms specified in the Constitution of the Republic of Poland in view of the so-called horizontal relationships, i.e. the relations between private entities. Traditionally it is assumed that the constitution regulates the relations between an individual and the state (the so-called vertical relationships), whereas the relations between private entities are regulated by the legal acts of lower rank. Such an understanding of the role of the constitution does not correspond with the current realities in which the constitutional rights are more and more often violated by the private entities and not by the state.

pl
dc.subject.pl

prawa jednostki

pl
dc.subject.pl

stosunki horyzontalne

pl
dc.subject.pl

konstytucja

pl
dc.subject.en

individual rights

pl
dc.subject.en

horizontal relationships

pl
dc.subject.en

constitution

pl
dc.description.series

Monografie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria C - Habilitacje

pl
dc.description.points

20

pl
dc.description.publication

33

pl
dc.affiliation

Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Konstytucyjnego

pl
dc.subtype

Monography

pl
dc.rights.original

bez licencji

pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż opis pozycji

Szukaj w RUJ


Szukanie zaawansowane

Statystyki