Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych

Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Florczak-Wątor, Monika [SAP11018815] pl
dc.date.accessioned 2015-04-24T16:01:25Z
dc.date.available 2015-04-24T16:01:25Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3752-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5699
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych pl
dc.title.alternative Horizontal dimension of constitutional rights pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 452 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 433-450 pl
dc.abstract.pl Głównym celem monografii jest wskazanie zastosowania praw i wolności określonych w Konstytucji RP w zakresie tzw. stosunków horyzontalnych, czyli stosunków między podmiotami prywatnymi. Tradycyjnie przyjmuje się, że konstytucja reguluje stosunki między jednostką a państwem (tzw. stosunki wertykalne), podczas gdy stosunki między podmiotami prywatnymi są regulowane przez akty prawne niższej rangi. Takie postrzeganie roli konstytucji nie przystaje do obecnej rzeczywistości, w której prawa konstytucyjne są naruszane częściej przez podmioty prywatne niż przez państwo. pl
dc.abstract.en The main purpose of this book is to determine the applicability of the rights and freedoms specified in the Constitution of the Republic of Poland in view of the so-called horizontal relationships, i.e. the relations between private entities. Traditionally it is assumed that the constitution regulates the relations between an individual and the state (the so-called vertical relationships), whereas the relations between private entities are regulated by the legal acts of lower rank. Such an understanding of the role of the constitution does not correspond with the current realities in which the constitutional rights are more and more often violated by the private entities and not by the state. pl
dc.subject.pl prawa jednostki pl
dc.subject.pl stosunki horyzontalne pl
dc.subject.pl konstytucja pl
dc.subject.en individual rights pl
dc.subject.en horizontal relationships pl
dc.subject.en constitution pl
dc.description.series Monografie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria C - Habilitacje pl
dc.description.points 20 pl
dc.description.publication 33 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Konstytucyjnego pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach